Tags: Simge tasarımı

13.04
Logo ve amblemlerde verilmek istenen gizli mesajlar -1

Bir simgeden, amblemden ve logodan beklenen;  yalın ve anlatılmak isteneni karşı tarafa verebilir nitelikte olmasıdır. Bu açıdan; hem biçimsel hem de taşıdığı renklerle temsil ettiği değere ait anlama sahip...